שיפוץ כללי לבית בקיבוץ גבת - בחודשיים בלבד!

מתחילים בשיקום לאחר השריפה בכרמל

שיפוץ בקיבוץ יקום תוספת + מקלחת + מטבח חדש