google-site-verification: googledec2eb09ba5ae76e.html

בשנת 2015 לקחנו על עצמנו , רעייתי ואני, פרויקט שיפוץ נרחב של בית מגורים פרטי אותו רכשנו.
המדובר היה בבית גדול ,בן עשרות שנים אשר דרש שיפוץ "מן המסד עד הטפחות".
הפרויקט ארך חודשים ארוכים והיו מעורבים בו קבלנים ובעלי-מקצוע רבים ושונים.

גידי אביבי ליווה אותנו לאורך ביצוע הפרויקט , החל משלב התכנון , דרך בחירת אנשי המקצוע וההתקשרות עימם וכלה בביצוע עצמו.
אני עורך-דין במקצועי וחשבתי תחילה שאוכל "להסתדר" בפרויקט כזה ללא סיוע , אך בדיעבד ברור לי ללא צל של ספק שגידי היה המפתח , בהא הידיעה , להצלחת הפרויקט.
התלבטיות , חילוקי דעות (עם בעלי מקצוע , אבל גם בין רעייתי לביני) ומגבלות וחסמים שונים – כולם "גוהצו" על-ידי גידי בנועם ובשלוה.
הידע הרב הצבור אצל גידי בכל הנוגע לבניה ולתהליכים הקשורים אליה – הנדסיים ואנושיים – הבנתו העמוקה את הדברים ויכולותיו האנושיות (גידי הוא גם מגשר בהכשרתו , והדבר בא לידי ביטוי בהתנהלותו) ; הם שהובילו את הפרויקט אל השלמתו המוצלחת.

אקצר – ללא גידי אני לא רואה איך היינו צולחים את הפרויקט "בריאים ושלמים" , ועוד נהנים מהתהליך כפי שנהנינו. בזכות גידי ה "סיוט" הפך ל "חלום".

Leave a Reply